Organisaties
terug

Thuiszorg Pantein (Gecontracteerd vanaf 2022: Kortdurende en Langdurige ondersteuning Persoonlijke Verzorging en Verpleging)

Perceel 1B Volwassenen met een kortdurende, en enkelvoudige ondersteuningsvraag – LOKAAL – 168667

Perceel 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag
LOKAAL – 168667

Perceel 2B Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen
LOKAAL – 168667

Als je partner, familieleden of andere mantelzorgers in je omgeving je niet de zorg en/of begeleiding kunnen bieden die je nodig hebt, kunnen professionele zorgverleners van Thuiszorg Pantein jou helpen. De zorg is erop gericht je te helpen zelfstandig thuis te blijven wonen.
Deze zorg omvat: Verpleging en verzorging (dagelijkse handelingen) en zo nodig gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

Tarieven

Verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging)

Wordt vergoed via:

ZVW Basispakket zorgverzekering (geheel)
De wijkverpleegkundige kijkt samen met jou en een familielid welke zorg nodig is en stelt de zorglegitimatie vast. Welke zorg en hoeveel uren worden vastgelegd in een zorgplan wat door beide partijen goedgekeurd.

WLZ (Wet Langdurige Zorg)
D.m.v. MPT (Modulair Pakket Thuis), VPT (Volledig Pakket Thuis) of overbruggingszorg (bij wachtlijst voor opname)

Via het CAK wordt de eigen (lage) bijdrage vastgesteld. Het Zorgkantoor stelt de indicatie (zorgprofiel) en daarmee het te besteden budget vast. De wijkverpleegkundige maakt afspraken met jou en een familielid welke zorg er nodig is en gegeven wordt. Welke zorg, door wie en de hoeveelheid uren worden doorgegeven aan het Zorgkantoor via een rekenmodule.

Openingstijden

Telefonisch: 0900-8803
24 uur per dag

Aanmeldingen Persoonlijke Verzorging en Verpleging via www.iedereenzorgt.nl

Thuiszorg Pantein (Gecontracteerd vanaf 2022: Kortdurende en Langdurige ondersteuning Persoonlijke Verzorging en Verpleging)

Kuipersgroes 2
6591 BJ Gennep-West

Waarvoor je bij Thuiszorg Pantein (Gecontracteerd vanaf 2022: Kortdurende en Langdurige ondersteuning Persoonlijke Verzorging en Verpleging) terecht kunt:

Ik ben op zoek naar landurige ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar kortdurende ondersteuning (WMO)

Ik ben op zoek naar hulp bij ouderdom gerelateerde beperkingen (WMO)

Ik zoek hulp bij lichamelijke problemen

Ik ben op zoek naar hulp om thuis te kunnen blijven wonen

Ik zoek thuiszorg

Geheugenproblemen en thuis wonen

Ik heb verplegende zorg nodig om thuis te kunnen blijven wonen

Mijn ouder lukt het steeds minder goed om voor zichzelf te zorgen, en nu?